Inspekce nemovitosti + BONUS

30.05.2022

Zajímá Vás stav Vámi vybrané nemovitosti před tím, než podepíšete rezervační smlouvu? Chcete vědět, jestli na Vás nečíhá skrytá vada a majitel, popřípadě zprostředkovatel prodeje Vás informují opravdu o všech okolnostech s prodejem souvisejícími? Chcete znát veškerá právní omezení (pokud jsou) a stav prodávajícího k instituci exekuce či insolvenčního řízení a mnoho dalšího? Pak čtěte dále ....... 

BONUS

  • odhad ceny nemovitosti v ceně služby "Inspekce nemovitosti"
  • odhad nákladů na případnou rekonstrukci v ceně služby "Inspekce nemovitosti"

Proč si objednat službu "Inspekce nemovitosti", komu je určena a jaké je její zaměření?

1) Objednáním služby získáte čas a peníze, které byste jinak věnovali návštěvě Vámi vybrané nemovitosti, jež se tváří jako přesně ta dle Vašich představ, avšak její stav nemusí odpovídat tomu, co je Vaším snem a laickému oku je skryto. Veškeré získané informace jsou nezávislé na prodejci a mají za úkol ochránit investici kupující strany. 

Inspekce probíhá buď:

  • s Vaší účastí, kdy prohlídka bude společná a vy tak budete mít vše z první ruky
  • po Vaší účasti, kdy si chcete být jisti všemi stanovenými kritérii nebo kdy si nejste jisti, jestli je vše opravdu v pořádku, popřípadě, jestli nebylo něco přehlédnuto
  • bez Vaší účasti na prohlídce, kdy se domluvíme na konkrétní, Vámi vybrané nemovitosti a já už vše potřebné zařídím; 
  1. z prohlídky (inspekce) pak obdržíte podrobný soupis zjištěných věcí včetně fotodokumentace a získáte mé doporučující, či naopak zamítavé stanovisko ke koupi nemovitosti
  2. na tomto základě pak bude další Vaše rozhodování se o mnoho jednodušší
  3. předpokládá se Vaše následná návštěva, které se na Vaše přání rovněž budu účastnit


2) Služba je určena výhradně pro kupující, kteří si hodlají pořídit byt či rodinný dům

3) Zaměřuje se na ověření stavu nemovitosti před podpisem rezervační smlouvy. Klient, na základě svých požadavků, získá ucelený obrázek o kupované nemovitosti, o způsobu jednání prodávající strany, popřípadě o způsobu jednání zprostředkovatele prodeje. Rovněž budou zkontrolovány výpisy exekucí a insolvenčních rejstříků, neboť ne vždy je například exekuce vedena v Katastru nemovitostí ihned po jejím vyhlášení, nýbrž v něm je vyznačena až po zjištění exekutorem, že se s nemovitostí něco děje.  

Závěrem

Aby mohlo dojít k inspekci Vámi zvolené nemovitosti, je zapotřebí dodat informace, o kterých se pobavíme před sjednáním spolupráce, tato konzultace je zdarma. Podstatná jsou především fakta, o nichž jste byli informováni prodávající stranou. Následně budete komplexně seznámeni s náplní inspekce, dále pak s tím, jaký bude výstup z ní a také, co vše bude jeho písemnou součástí. 

Celková cena služby: 6.000 Kč

Máte o službu zájem?