Pozemek – ověření skutečností

08.02.2022

Kupujete "stavební" pozemek? Chcete si být jistí, že je opravdu "stavební" a Vy zde budete moci postavit nemovitost svých snů? Chcete vědět, že jeho koupí neobjevíte žádné skryté vady, jako jsou například nepřiznané inženýrské sítě, exekuce, výjimky z územního plánu, smlouvy o budoucích věcných břemenech atd.? Pokud jste si na všechny otázky odpověděli kladně, jste na správném místě. 


Proč si objednat službu "Pozemek – ověření skutečností"?

Na to mám jednoduchou odpověď: "Abyste nekoupili něco, co koupit nechcete." Objednáním této služby dostanete veškeré informace týkající se pozemku, včetně Vámi přesně specifikované oblasti zájmu. K dispozici jsou rovněž činnosti mých obchodních partnerů z oblasti geologie (složení půdy), geodézie (vytyčení hranic pozemků, zjištění inženýrských sítí atd.), životního prostředí (např. biokoridor, řešení odpadu), vodohospodářství (možnost vlastní studny), báňských prací (vrt studny). 

Jaké informace získáte:

 • Kompletní List vlastnictví vztahující se k pozemku (placená verze)
 • Současný stav pozemku – druh, využití
 • Vyjádření stavebního úřadu k možnostem pozemku
 • Vyjádření územního odboru plánování (pokud kupujete pozemek, který ještě není v územním plánu vedený, jako zastavitelný) 
 • Ověření budoucího stavu pozemku
 • Prověření prodávajícího u exekutorské komory (exekutor sice vede exekuci k povinnému, ale ta nemusí být na katastru nemovitostí vyznačena) 
 • Pachtovní smlouva (pokud je, ověřuji délku jejího trvání a možnosti případné výpovědi)
 • Současný stav inženýrských sítí
 • Plánované inženýrské sítě
 • Skryté inženýrské sítě (mnoho pozemků má přes své území vedeny inženýrské sítě, které nejsou nikde zaznamenány) 
 • Věcná břemena včetně smluv budoucích o věcných břemenech
 • Prověření současných staveb, pokud se na pozemku nacházejí (riziko "černých" staveb) 
 • Odhad ceny obvyklé v dané lokalitě

Celková cena služby: 10.000 Kč

Důležité informace

Doba zpracování se liší v závislosti na spolupráci příslušných úřadů, v průměru trvá 30 dní. V celkové ceně nejsou zahrnuty platby za služby mých obchodních partnerů, které se kalkulují zvlášť na základě objednávky. Do celkové ceny jsou zahrnuty všechny mnou zmiňované úkony v odstavci "Jaké informace získáte:". 

Celková cena je uváděna pro nemovitosti (pozemky), které nejsou v mém portfoliu a prodej zprostředkovává jiná realitní kancelář, či jiný makléř. Nemovitosti z mého portfolia mají tuto službu pro kupující zdarma.  

Postup rezervace pozemku

Proces ověření není během na krátkou vzdálenost a proto, při rezervaci pozemku, nezapomeňte zprostředkovateli, popřípadě přímému prodejci sdělit, že podpis kupních smluv proběhne až po získání potřebných informací (ať za pomoci mé, či svépomocí). Standardně se do rezervačních smluv uvádí nejzazší datum podpisu kupních smluv. Doporučuji proto uvést minimálně 45 dní od podpisu rezervační smlouvy. Rovněž si uschovejte veškeré informace, které Vám byly o pozemku poskytnuty před podpisem rezervační smlouvy a zkontrolujte si, že je v rezervační smlouvě uveden fakt o navrácení rezervační zálohy (poplatku). Pokud shledáte, že poskytnuté informace nejsou pravdivé, nebo že byla některá důležitá fakta zamlčena, budete mít páku na vratku rezervační zálohy v plné výši.  

Vyvarujte se podpisu rezervace v situacích, kdy na Vás bude tlačeno z časových, či jiných důvodů a vy nebudete mít prostor pro ověření si všech skutečností.  

Máte zájem o službu?